Mens sana in corpore sano

Vooreerst een veilig Hoegaarden ook op gezondheidsniveau.

Basis hiervoor is de meerdere programma's van preventieve gezondheidszorg (screening borsten)


De gemeente treedt toe tot de zorgregio en het programma Beweging op verwijzing.


Daarnaast is er de uitbouw van netwerk van AED (cardiale defibrillatoren).


Maar om deze te kunnen bedienen dient een zeker percentage van uw bevolking deze ook zonder vrees of drempel te kunnen bedienen. Talrijke opleidingssessies werden georganiseerd.


Met het Rode Kruis is er een protocol zodanig dat we ook een hartveilige gemeente zijn. Hierdoor kunnen alle verenigingen van onze gemeente een opleidingssessie organiseren gratis. 

Doe wel en zie niet om...