1/3 van de totale schuld op 4 jaar terugbetaald 

(afschrijving op 33 j)

Als een huisvader

Vooreerst is de schuld sterker en sneller afgebouwd dan voorzien en ondanks alle infrastructuurwerken zitten we op het niveau van 2010.

Dit is te danken aan een actief en keihard management van het financiële management met het nemen van de juiste beslissingen in troebele tijden met kennis van zaken en enkel in belang van de inwoners zelf.

Interest op de totale schuld 0,25 % (gewogen) , laagste van alle gemeenten in België.
Totale uitgespaarde interestmassa meer dan één miljoen euro op 6 j
Hierdoor leningen vervroegd terugbetaald

Totale schuld op vier jaar tijd met éénderde teruggebracht

Laagste belastingaanslag van de regio (personenbelasting 7,5 %, opcentiemen 1250) samen met Glabbeek.

Ruime marge aan investeringscapaciteit met blijvend versnelde schuldenafbouw
Maar investeringen altijd met maximale subsidie van hogere overheid, d.w.z. actief beheer en synchronisatie van investeringen (bijvb wegdek vernieuwing enkel met werken nutsvoorzieningen, slechts 40 % voor gemeente). Fietspaden deel gemeente is hierdoor betaald door de gemeente zonder lening aan te gaan. En vergeet niet 75 % van wegen hebben ontdubbelde riolering, deze gemeente loopt ver voor op Vlaanderen.

Ruime gemeentelijke spaarpot aanwezig voor vlot beheer en onderhandelingspositie naar derden (o.a. banken).

Het juiste financiële beheer is de kern van een sociaal beleid, waarbij diegenen die bijdragen weten dat dit niet verkwist wordt en diegenen die terechte noden hebben geholpen worden en al het overige eruit geknipt wordt.