DIERVRIENDELIJKE GEMEENTE

Het charter is volledig uitgevoerd

De intentieverklaring werd door vele gemeenten onderschreven.Hoegaarden is echter één van de eerste waar het effectief volledig is uitgevoerd.


Doe wel en zie niet om...

Charter Van Het Dierenwelzijn

HOEGAARDEN - Provinciaal gedeputeerde Tie Roefs (Groen) en schepen Hans Decoster (CD&V) ondertekenden het charter voor het dierenwelzijn.

Hoegaarden is de 33ste gemeente uit Vlaams-Brabant om het charter te ondertekenen. Op gemeentelijk vlak zet schepen Hans Decoster er de schouders onder. Provinciaal behoort het tot de bevoegdheden van gedeputeerde Tie Roefs. Die ontvangt straks in Leuven alle schepenen van Dierenwelzijn (niet alle gemeenten hebben die) voor de overhandiging van het logo van Diervriendelijke Gemeente. In Hoegaarden lanceerde Roefs al meteen de campagne voor de opvang van dieren tijdens de zomervakantie. Z!j pleitte er voor de koppeling van mensen- en dierenwelzijn. 

Schepen Hans Decoster preciseerde dat het charter slaat op huisdieren, veestapel, ook wilde dieren: "We hebben hier slangen, marters, buizers, drie soorten uilen... Wie niet van de dieren houdt, houdt ook niet van de mensen." Hij kondigde aan dat voortaan huisdieren ook zijn toegestaan in het woonzorgcentrum. Tie Roefs had net voordien nog getuigd dat haar aan kanker lijdende broer zoveel steun had gehad aan zijn hond. "Als de dieren konden spreken zouden ze hun hart een stem geven."

Advertentie

Al vijf jaar loopt in de gemeente het sterilisatiepriject voor zwerfkatten. Claudien Finoulst vangt zo"n veertig katten per jaar. Ze laat ze na sterilisatie weer vrij op hun vaste stek. 

De Intentieverklaring is volledig uitgevoerd.

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Beginselverklaring voor een diervriendelijke gemeente 

Gemeente Hoegaarden. 

Onze gemeente streeft ernaar om: 

 1. Een schepen voor Dierenwelzijn aan te stellen
   
 2. Nauw samen te werken met de contactpersoon die door de politiezone werd aangesteld om het Dierenwelzijn te behartigen
   
 3. De zwerfkattensterilisatiecampagne te blijven promoten, en een jaarlijkse
  informatiecampagne te organiseren die de inwoners moet overtuigen om ook hun eigen huiskatten te laten steriliseren
   
 4. Alleen erkende circussen zonder wilde dieren op haar grondgebied toe te laten
   
 5. De overlast van hondenpoep op straat in te dijken door het aanleggen van uitlaatplaatsen
  voor honden, of door het plaatsen van hondenpoepbakjes.
  Bij overtreding zal het GAS reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) worden toegepast
   
 6. Erop toe te zien dat het verbod om gezelschapdieren op markten te verkopen gerespecteerd wordt
   
 7. Zich aan te sluiten bij een erkend dierenasiel van Vlaams-Brabant
   
 8. Toe te zien op een strikte toepassing van het verbod op rituele thuisslachtingen
   
 9. Huisdieren toe te laten in sociale woningen, ocmw-woningen, rustoorden of serviceflats
   

   10. Ingeval van overpopulatie van duiven, duiventillen te plaatsen met het oog op ei-manipulatie


    11. In de gemeentelijke infokrant regelmatig artikels te publiceren met tips over het     Dierenwelzijn, en de bevolking regelmatig te vragen gevallen van dierverwaarlozing en/ of - mishandeling te melden aan de bevoegde instanties.